ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

.

 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……………

Δεφτέρα τσαι Τςhίτα 7–8 του Δετσέμπρη 2020 : Α Τσακωνοπαρέα . 

Μοναστσήρι : Κοντολινά: του Πάνου Μαρνέρη . 

Το μοναστσήρι Κοντολινά ένι πλέα παρατητέ τσαι μόνιου ο Άγιε ένι σουσκούμενε . Ένι ερικχούμενε 10 χιλιόμετρα νόκια από ταν όμορφο Γαστένιτσα τάσου τθο λόγγο από Γαστενίε. Ο Άγιε ένι έχου ωραίοι εικόνε αλλά οι πλέτεροι είνει χατοί από του πιστοί πφι εχαράνει τά ονούματα σου τάνου τουρ εικόνε.Αγιογραφήτθε το 1760 από τουρ Αγιαννίτε Τσυριάκο τσαιΠάνο Κουλιδά . Το τέμπλη ένι το αρχικό ένι από Κάλι  τσαι ένι  σκαλιστέ …..

Το μοναστσήρι νι ανανέτζε ο Πατριάρχη Κύριλλε για πρώτε βοά το 1628 τσαι  έτρου έμε νιουρίζουντε ότσι εχκίστε τουρ αρχαί του 15ου αιώνα . Κατά πρώτα έκι αφιερουτέ τθον Άγιε Νικόα αλλά αργούτερα αφιερούτθε τσαι τον Άγιε Παντελεήμονα για το όγο ότσι οι 

Γαστενιτσιώτοι το 1826 του 27–28 του Αουνάρη  κατατρουπούκαει τον Μπραΐμη .

Για τα  νίτση σου έντανη θεωρέκαει ότσι εβαλήτσε τα χέρα σι  ο Άγιε Παντελεήμονα . Ο Μπραΐμη με τα σειρά σι  εβαλήτσε κχάρα τθο μοναστσήρι για αντίποινα επειδή εχάτσε τα μάχη . Δύου χρόνου υστερούτερα το μοναστσήρι ένι αναφερικχούνενε με ταν ονουμασία Άγιε Παντελεήμονα . 

Διαλύτθε το 1834 από τον Όθωνα όγω του ότσι ό’κι έχουντα αρτσετοί καογέροι   .. 

Καλε νά μου ξημέρουμα . Χρήε νάμου να απαραμάμε γεροί . 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

……………. 

Το μοναστήρι κοντολινάς είναι πλέον παρατημένο και μόνο η εκκλησία σώζεται βρίσκεται 10 χιλιόμετρα  νότια από την όμορφη Καστάνιτσα μέσα στον λόγκο από καστανιές. Η εκκλησία έχει ωραίες εικόνες αλλά οι περισσότερες είναι χαραγμένες από τους πιστούς που χάραξαν τα ονόματα τους πάνω στις εικόνες.  Αγιογραφήθηκε το 1760 από τους Αγιανήτες Κυριάκο και Πάνο Κουλιδά .Το τέμπλο είναι το αυθεντικό ,είναι από ξύλο και είναι  σκαλισμένο. 

Το μοναστήρι το ανέφερε ο πατριάρχης Κύριλλος για πρώτη φορά το 1628 και έτσι γνωρίζουμε ότι χτίστηκε στις αρχές του 15ου αιώνα.  Κατα πρώτον ήταν αφιερωμένο στον άγιο Νικόλαο αλλά αργότερα αφιερώθηκε και στον άγιο Παντελεήμονα για τον λόγο ότι οι Καστανιτσιώτες το 1826 στις 27,28 του Αλωνάρη κατατρόπωσαν τον Ιμπραήμ . Για την νίκη τους αυτή θεώρησαν ότι έβαλε το χέρι του ο Άγιος Παντελεήμονας. Ο Ιμπραήμ με τη σειρά του έβαλε φωτιά στο μοναστήρι για αντίποινα επειδή έχασε τη μάχη.  Δύο χρόνια αργότερα το μοναστήρι το αναφέρουν με την ονομασία Άγιο Παντελεήμονα.  Διαλύθηκε το 1834 από τον Όθωνα λόγω του ότι δεν είχε αρκετούς καλόγηρους …. 

 Καλό μας ξημέρωμα . Είναι χρέος μας να παραμείνουμε υγιείς . ……..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *