ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Βασίλη έμε φχαριστούντε ντι πρεσσιού…

Βοηθήερε τα καμπτζία νάμου..

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Δέφτερα τσαί Τςhίτα  6–7 του Σερικχή2022: Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #67 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθαΤσακώνικα απο τον Πάνο Μαρνέρη..  

Κατά πρώτα εζάκαμε τθο Μπρατσαίικο τθου Τσιλιαρδή . Ο πεθερέ μι τσαι α πεθερά μι κατανέγκαει τσαι γλυτούκαει από ταν ικχάρα δύου τςhία  χουρίσματα. Όρπα έκι μαζουτέ πρεσσέ κόσμο τσαι απο ανάτζη γιουρήαμε τα τσέα νάμου . Ακόνη α τσέα νάμου έκι δέσα . 

Ότσι εκιάκαει τον άτσhωπο μι τσαι νιε σκωτούκαει, ενίου με συγκιούκαει οι ουϊθίουνε ότσι  ατσhίτερε κακό άκια να ερέσει νάμου τσαι τάσου σ’ένα φούρνε εγκριούβα κχάμποσα χοντρά μπετσίματα. Δρανήα τσαι οράκα ότσι ήγκιαει ακείραχτα, ου ‘γκιαει δατά . Σέ μπαλήκα τσαι στρούκαμε κατάχαμα να κιούψουμε. Έμαει πουγκιαστοί τσαι κεινατοί. Τσι να δού τθα καμπτζία μι ; Σ’ άγκα αγκαλία τσαι ζυγούκαμε ταν αμπρουτά τσέα να σhονιστούμε…  Δύου ναμέρε μετά εκάνε ο συτζενικό μι από τα Σουδενά , να μ’άτζε τσαι φύγκαμε. Του πρώτοι μήνοι αραμάκαμε τα τσέα σου, απέ γιουρίαμε κίσου τσαι σιάμε νία καλατζhούκα  τθο τσήπο . . Χώμα ακατούσε, τσίγκο απανούσε…..

Α ούρα κα τσαι με υγεία θιλενάδε τσαι θίλοι . Αγάκη του καρδίε νάμου.

…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Στην αρχή ε πήγαμε στον Μπρατσαίικο στου Τσιλιαρδή .  Ο πεθερός μου και η πεθερά μου κατάφεραν και γλίτωσαν από τη φωτιά 2–3 δωμάτια.  Εκεί είχε μαζευτεί πολύς κόσμος και από ανάγκη γυρίσαμε στο σπίτι μας.  Ακόμα το σπίτι μας έκαιγε. 

Μόλις έπιασαν τον άντρα μου και τον σκότωσαν, εμένα με ζώσανε τα φίδια πώς μεγαλύτερο κακό θα μας έβρισκε και μέσα σε ένα φούρνο είχα κρύψει κάμποσες κουβέρτες. Έτρεξα και είδα ότι ήταν απείραχτες, δεν είχαν καεί. Τις έβγαλα και στρώσαμε κατάχαμα να κοιμηθούμε. Είμαστε πουντιασμένοι και πεινασμένοι.  Τι να δώσω στα παιδιά μου; Τα πήρα αγκαλιά και πλησιάσαμε το σπίτι που ήταν μέσα στις φλόγες για να ζεσταθούμε. Δύο ημέρες μετά ήρθε ο κουνιάδος μου από τα Σουδενά και μας  πήρε και φύγαμε.  Τους πρώτους μήνες έμεινα μες το σπίτι τους, μετά γυρίσαμε πίσω και φτιάξαμε μία πρόχειρη καλύβα στον κήπο.  Χώμα κάτω και τσίγκος για σκεπή. 

Η ώρα η καλή, με υγεία φιλενάδες και φίλοι.Αγάπη στις καρδιές μας.

………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………… 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *