ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………. ΕΜΕ ΜΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Δέφτερα τσαι Τςίτα 3–4 του Αμάη 2021 : Α Τσακωνοπαρέα 

Ο Άγιε Γιώρτση τα Καρυά : Του Πάνου Μαρνέρη . 

Τθο Τερέ ένι ερικχούμενε ένα από τα μετόχια του μοναστσηρίου τα Καρυά .Το μοναστσήρι έκι έχουντα μετόχι τθον Άγιε Λίδι, όρπα έμα αραμού εζού με τουρ αϊθήνε μι άμα τσαι έμαει έγκουντε το Γυμνάσιε.Το άλλιου έκι τθα Παλιόχωρα,τσαι  άλλιου ένα τθον Άγιε Γιάννη, τθα πορεία προς Παλιόχωρα από Άγιε Λίδι . 

Το του Τερού ένι το ατςhίτερε  με δικό σι λιτριδίε τσαι ο Άγιε σι ένι αφιερουτέ τθον Άγιε Γιώρτση   .  Όρπα έκι τσαι ένα απο τα δύου τότθε νεκροταφεία του Τερού . Κατά τον  Αναγνώστα Κοντάκη από το λιμάνι του Τερού εφυγαδεύταει  για Αργολίδα τεσσερέμισε χιλιάδε αντροίποι, μαζουτοί από άβα ορεινά χωριουδάτζα (Άγιε Πέτρε, Καστρί τσαι αλλιά )  τσαι ΤεροΣαπουνατσιάνοι μαζί, κατά ταν επίθεση του Ιμπραήμ τθα Κυνουρία . Ο ιίδε ο Κοντάκη έκι ερικχούμενε το τσαιρέ έτενη τθο Τερέ. Ειδοποιήε το λοιπόν με το Μανώλη Καλπούνη, εκάναει Κρανιδιώτσιχα καΐτσια τσαι άγκαει το κοσμάτσι . 

Ο Ιμπραήμ εσούτσε το Τερέ με δυόμισε χιλιάδε στρατέ . Εδάκαει  γιούρε του 350 τσέλε σε  Τερέ τσαι Σαπουνάτση .  Τθα Μαντρανία εσκωτούκαει τσαι τα γουναικοκάμπτζιουα πφι ίγκιαει απαραματά κίσου .Εδάκαει  τον Άγιε Γιώρτση τσαι εσκωτούκαει τσαι ένα γέρου καόγερε πφι αρνείτθε να φύτσει … 

Καλε ξημέρουμα με μπόλικο υγεία. Ανέ νιουρίζουμετο Τόπο νάμου . 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..  

……………………. 

Στον Τυρό  βρίσκεται ένα από τα μετόχια του μοναστηριού της Καρυάς .Το μοναστήρι είχε μετόχι  στο Λεωνίδιον, εκεί έμενα εγώ με τα αδέρφια μου όταν πηγαίναμε στο γυμνάσιο του Λεωνιδίου . 

Το άλλο ήταν στην Παλιόχωρα, και ένα άλλο στον άγιο Γιάννη , που βρίσκεται στο δρόμο προς την Παλιόχωρα  από το Λεωνίδιον . 

Το του Τυρού είναι το μεγαλύτερο με  δικό του λιοτριβείο .  

Η  εκκλησία του είναι αφιερωμένη στον άγιο Γεώργιο .  Εκεί ήταν και ένα από τα δύο νεκροταφεία του Τυρού . 

Κατά τον Αναγνώστη Κοντάκη από το λιμάνι του Τυρού φυγαδεύτηκαν  για Αργολίδα τεσσεράμισι χιλιάδες άνθρωποι μαζεμένοι εκεί από τα ορεινά χωριά ( Αγιο Πέτρο, Καστρί και αλλού ) και τα Τυροσαπουνακαίικα,  κατά την την επίθεση του Ιμπραήμ στην Κυνουρία .Ο ίδιος Ο Κοντάκης βρισκόταν τον καιρό εκείνο στο Τυρό. Ειδοποίησε λοιπόν με το Μανόλη Καλκούνη και ήρθαν Κρανιδιώτικα καΐκια και πήραν τον κοσμάκη . Ο  Ιμπραήμ έφτασε στο Τυρό με  δυόμιση χιλιάδες στρατό. Έκαψαν γύρω στα τρακόσια πενήντα σπίτια σε Τυρό και Σαπουνακαίικα. Στην Μαντρανιά εσκότωσαν και τα γυναικόπαιδα που είχαν απομείνει πίςω . Έκαψα, την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου και σκότωσαν κι έναν γερό καλόγερο που αρνήθηκε να φύγει.. 

Καλό ξημέρωμα .. ας γνωρίζουμε τον Τόπο μας . 

……….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *