ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…Τσαι άλλιου ένα από τα βαστάρια νάμου α Σταματού… Σταματού Φχαριστούντε ντι πρεσσιού σιάτη μι . Ντ’έμε καμαρούκχουντε .. 

Και άλλο ένα από τα βλαστάρια μας η Σταματίνα. Σταματίνα σ’ευχαριστούμε πολύ κορίτσι μου. Σε καμαρώνουμε…

 

…………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..Σταματίνα . 

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 28 του Φλεβάρη,1 του Μάτζη 2022 :

Α Τσακωνοπαρέα 

Κουιτέ #39 : από το Βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Α Ρουμπίνη Αγιαννιτοπούλου ενάτθε το 1905 τθα Καλάβρυτα . 

Αφέγκη σι ο Δηνήτρη Κακλαμάνη τσαι Μάτη σι α Δέσπω Γεωργακοπούλου . Αϊθήνε σι, ο Κώστα ,ο Βασίλη τσαι ο Γιώργο. Αϊθέ σι α Αφροδίτη, α Μαργιωρή, τσαι α Μαρία. 

Στεφανούτθε το 1929 τον Αλέκο Αγιανιτόπουλε, κουρέα, από τα Σαβάλια του νομού Ηλείας τσαι ‘μποίκαει τέσσερα καμπτζία .

Το Δηνήτρη, τα Δέσποινα,τα Χρυσάνθη τσαι ταν Αφροδίτη . 

Τουρ 13 του Δετσέμπρη το 1943 σκωτούκαει τον άτςhωπο σι τσαι τον

Συτζενικό σι ..Ύστερα από τα συντέλεια τθα Καλάβρυτα αγωνίστε πρεσιού με άλλοι γουναίτσε τσαι εβοηθήτσε συμπατριώκισε σι. 

Ενάτθε πρόεδρε του συλλόγου ο «Γολγοθάς» από το 1960 ως 1967. Νιε κχαμπαήε α Δικτακτορία . Σκωρέτθε το 1995 . 

«Είνι παρείντε οι Γερμανοί» βουήαει τα Καλάβρυτα νία παγουτά νιούτθα του Δετσέμπρη . Α βουή από τα αυτοκίνητα σαν τρομαχκικό μουγκρητέ. Το χκιούπημα απο του Γερμανιτσοί μπότε, πφι έκι φερίγκουντα ανατσhιχίλε . Γιομήκαει οι πορίλε από Γερμανοί στρακιώτοι. Τα σhούκχα σου σκληρά τσαι αγέατα.. Σhούβαει από τα τσέα του Γιώργου του Τσαρουχά τσαι όρή , φανερούτθαει ……

Μαρτυρίε, α πάσα νία διαφορεκικά αλλά τό νόημα τσαι το τέλη  το ιίδε.

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

………..

Η Ρουμπίνη Αγιαννιυοπούλου γεννήθηκε το 1905 στα Καλάβρυτα. Πατέρας της ο Δημήτρης Κακλαμάνης και μάνα της η Δέσπω Γεωργακοπούλου.  Αδέρφια της ο Κώστας,ο Βασίλης και ο Γιώργος. Αδερφές της η Αφροδίτη, η Μαργιωρή και η Μαρία.

Παντρεύτηκε  το 1929 τον Αλέκο  Αγιανιτόπουλο κουρέα από τα Σαβάλια του νομού Ηλείας και έκαναν τέσσερα παιδιά. Τον Δημήτρη, την Δέσποινα, την Χρυσάνθη και την Αφροδίτη.  

Στις 13 του Δεκέμβρη το 1943 σκότωσαν τον άντρα της και τον Κουνιάδο της.  Μετά από την καταστροφή των Καλαβρύτων  αγωνίστηκε πολύ με άλλες γυναίκες και βοήθησε συμπατριώτισσες της έγινε πρόεδρος του συλλόγου «ο Γολγοθάς» από το 1960 ως το 1967.Την έπαυσε η δικτατορία. Πέθανε το 1995. «Έρχονται οι Γερμανοί» βούιξαν τα Καλάβρυτα μία  παγωμένη νύχτα του Δεκέμβρη. Η βοή από τα αυτοκίνητα σαν τρομακτικό μουγκρητό.  Το χτύπημα από τις Γερμανικές μπότες που έφερνε ανατριχίλες . 

Γέμισαν οι δρόμοι από Γερμανούς στρατιώτες.Τα πρόσωπα τους σκληρά και αγέλαστα.  Έστριψαν από το σπίτι του Γιώργου του Τσαρουχά και να…. φανερώθηκαν….

Μαρτυρίες, η κάθε μία διαφορετική αλλά το νόημα και το τέλος τό ίδιο … 

………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *