ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………..

Δέφτερα τσαι Τςhιίτα 26–26 του Νοέμπρη 2019 . Α Τσακωνοπαρέα … 

Ηλεχτρικά κουζίνα # 6 : του Πάνου Μαρνέρη

 

— Ορή Σιούλα για όρα νι ταν ηλεχτρικά  κουζίνα ; 

— ουουου τσι ωραία ! Με γειά βρε Θωμαή .. 

— Αφού νι ένι έχα 6-7 μήνοι κάψο Σιούλα ο ‘νι ανάτζη να μι μεγειάσερε 

— εζού έδαρη ν’ οράκα για πρώτε βοά.

—Καλε, καλέ , ευχαζhιστούα να έσι κα…

— Για να ’ράου τσαι εζού βρε Θωμαή τσι πράμα ένι έγκεινη … 

— Να ορί ξοίκα θα ανάψου έντενη τον εψιλέ πφι ένι μιτσή να φτάου το καφέ . 

— Ένι έχουντα τσαι έγκεινη το άψυχο εψιλοί βρε Θωμαή 

—χαχαχα βρε Σιούλα έσι έχα γούστο, έτρου σι είνι αούντε ένταει πφι έσι κατθία ταν κατσαρόλα νή το μπρίτσι… 

— Αβουτάνε ο ‘νι έχα ; 

— Όχι δα !!! Χαχαχα 

— Ό’σι βάνα το μπρίτσι καψο Θωμαή να ‘ράμε θα κίουμε καφε σάμερε ; 

— Να έσι σhούφα έγκεινη το κουγκί τθα ίσια τσαι ένι ανάφου ο εψιλέ. 

— Κια ένι α λαμπούρα μαθέ .. 

—Ο ‘νι μπάνα λαμπούρα Σιούλα , αλλά  όρα πφουρ εκοτσινίε .. 

— ουουου σούσε Δέσποινα έγκεινη ένι κοτσινίζουντα σα ντα χόβολη ..

— Όρπα τάνου θα κατθίου το μπρίτσι για το καφέ … 

……….ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΕ ΝΑ ΞΗΜΕΡΟΥΘΟΥΜΕ …………

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

—Κοίτα Σούλα για δες την την ηλεκτρική κουζίνα;

—Ουυυ τί ωραία! Με γειά βρε Θωμαή…

—Αφού την έχω 6-7 μήνες καψο Σούλα δεν είναι ανάγκη να την μεγειάσεις…

—Εγώ τώρα την είδα για πρώτη φορά.

—Καλά, καλά, ευχαριστώ να είσαι καλά…

—Για να δω και εγώ βρε Θωμαή τι πράγμα είναι αυτό…

—Να κοίτα θα ανάψω αυτό το μάτι που είναι μικρό να ψήσω τον καφέ.

—Έχει και αυτό το άψυχο μάτια βρε Θωμαή…

—χαχαχα βρε Σούλα έχεις γούστο, έτσι τα λένε αυτά που βάζεις την κατσαρόλα ή το μπρίκι…

—Αυτιά δεν έχει;

—Όχι δα!!! Χαχαχα

—Δεν βάζεις το μπρίκι καψο Θωμαή ν δούμε θα πιούμε καφέ σήμερα;

—Να στρίβεις αυτό το κουμπί στα δεξιά και ανάβει το μάτι.

—Που είναι η φλόγα μαθέ….

—Δεν βγάζει φλόγα Σούλα, αλλά κοίτα πως κοκκίνισε…

—Ουυυ φτάσε Παναγία αυτό κοκκινίζει σαν την χόβολη…

—Εκεί επάνω θα τοποθετήσω το μπρίκι για τον καφέ….

…….ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΟ ΝΑ ΞΗΜΕΡΩΘΟΥΜΕ………..

………………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *