ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 24–25 του Αμάη 2021:Α Τσακωνοπαρέα 

Κολοκοτρώνη #2: του Σωκήρη Λυσίκατου. 

Διαστσευή:Από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Τθα Δερβενάτζα 26 του Αωνάρη1822  με δυόμισε χιλιάδε στρατέ κατατρουπούτσε το Δράμαλη πφι έκι έχου τριάντα χιλιάδε στρατέ . Μπρου τα μάχη έκι έχου ορατέ όνειρε τα Δέσποινα πφι νι επέτσε… 

«Ετσιτάπα νίτση ο θα ματαράνει οι εψιλοί νιούμου. 

Τα Ρούμελη οι μπέηδε, του Δράμαλη οι αγάδε,

Τθα Δερβενάτζα σκωτουτοί τθο ‘χώμα τσαπρουτοί….το τραγούϊδι έγκεινη σ’ένι αούντα όα  .

Το 1823–1824 α κατάρα του Έλληνα, αδιχόνοια τσαι ο εμφύλιε. 

Το 1825 εκλείκαει το «Γέρου» τθου φυλατσαί ταρ Υδρα. Τότθε με παράπονε επέτσε «Γιατσί με κλείκαει τθα φυλακή; Να μπάτσε ο μποίκα κα πφι άγκαμε τα Τρίπολη τσαι νιτσήκαμε το Δράμαλη ;

Πουρτέσε το τσίνδυνε από το Μπραΐμη νιε μπαλήκαει από του  φυλατσαί. Ο Μπραΐμη έκι δίου χάρητα σε ούγειε έκι προστσυνού . Πτεσσοι προστσυνήκαει . Ο Κολοκοτρώνη τότθε τελαλήε σε όλοι . 

«Κχάρα  τσαι τσικούρι δε όσα χωριουδάτζα προστσυνήωει» . Τθο δε Μπραΐμη παρατζελήτσε . «Τσαι ένα Έλληνα να απαραμάει θα ντι πολεμήνει τσαι μην ολπίζερε ότσι θα ποίερε δικά ντι τα γης τα δικά νάμου .. Μπάλε νι απο τον εμαλέ ντι. 

Καλέ ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι. Σέβας τθουρ ήρωε νάμου… 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

…………

Στα Δερβενάκια 26 του Ιουλίου 1822 με δυόμισι χιλιάδες στρατό κατατρόπωσε τον Δράμαλη, που είχε 30.000 στρατό . 

Πριν την μάχη είχε δει όνειρο την Παναγία, που του είπε:

 Τέτοια νίκη δεν θα ξαναδούν τα μάτια σας.  

 Της Ρούμελης η μπέηδες του Δράμαλη αγάδες 

στα Δερβενάκια κείτονται στο χώμα ξαπλωμένοι…. Το τραγούδι αυτό τα λέει όλα .. 

Το 1823–1824, η κατάρα του Έλληνα, η διχόνοια και ο εμφύλιος. 

 Το 1825 έκλεισαν τον Κολοκοτρώνη στις φυλακές της Ύδρας, τότε με παράπονο είπε: Γιατί με έκλεισαν φυλακή; Μήπως δεν έκανα καλά που ελευθερώσαμε την Τριπολιτσά και νίκησαμε τον Δράμαλη.

 Μπροστά στον κίνδυνο από τον Ιμπραήμ, τον έβγαλαν από τις φυλακές. Ο Ιμπραήμ έδινε χάρη σε όποιον προσκυνούσε. 

 Πολλοί  προσκύνησαν. Ο Κολοκοτρώνης τότε τους ειδοποίησε: φωτιά και τσεκούρι σε όσα χωριά προσκυνήςουν . Στον δε Ιμπραήμ παρήγγειλε : «και ένας έλληνας να απομείνει θα σε πολεμάει και μην ελπίζεις να κάνεις την γη μας δική σου, βγάλ’ το από το μυαλό σου»

Καλό ξημέρωμα φιλενάδες και φίλοι . Σεβασμό στους ήρωες μας.

……….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *