ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Δέφτερα τσαι Τσιουρακά24–25 του Οχτώμπρη 2022:

 Α Τσακωνοπαρέα: Γαστένιτσα : του Πάνου Μαρνέρη . 

Ορη εκοκιά κίσου ταν όμορφο Γαστένιτσα. 

Έγκεινη το πανέμορφο τσαι παστρικό χωριουδάτσι μ’ένι τραβήντουντα . Ένι τάσου τουρ εάτου τσαι Γαστενίε του Μαλεβού σε αψέλη 840 μέτςhα. Εχκίστε γιούρε το 1200. 

Άτζε ταν ονουμασία σι απο του πρεσσοί Γαστενίε. 

Γαστένιτσα τσαι Σίκινα είνι τσαι ένταοι Τσακωνοχώρια . 

Α γρούσσα ( τα Τσακώνικα) ένι άσα λίγο από απο τα άβα μέρη . Αλλά έμε  καταβηκχουμένει, τσαι συνοηντουμένει νία χαρά αναμεταξύ νάμου . Ο Κολλέγα μι ο Σωκήρη Στενιώτα, το ιδίουμα έγκεινη νι ονομακίε «το τάνου ιδίουμα». 

Ο Μπραΐμη τότθε πφι εδάτσε το Πραστέ εδοτσιμάε να πει το ιίδε τσαι με τα Γαστένιτσα . Τουρ 27 του Αωνάρη ο καπετάν Γκιόρα, ο Καψαμπέλη τσαι οι Γαστενιτσιώτοι ο αφήκαει του Τουρκαλάδε να περάνει τσαι να νι δάνει . 

Πολεμήκαει τσαι από του  Μπραΐμηδε σκωτούτθαει γιούρε τουρ εκατό. Οράκαει τσ’αποράκαει τσ’εφύγκαει άρον άρον. 

Ένι παραδοσιακό χωριουδάτσι με του στσεπέ σι από πάτσε τσαι τουρ ωραίοι πακοστρουτοί πορίλε σι. Έδαρη το τέλη του μηνέ είνι έχουντε τα γιορτά για το γάστενε.. Να κοκιάσετε όλοι νιούμου ένι πράματις ωραία γιορτά.

Κα επιτυχία τθα γιορτά νιούμου τσαι με το καλέ να ανταμούμε τθα γιορτά . 

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Να  κοπιασα παλι στην όμορφη Καστάνιτσα. Αυτό το πανέμορφο και παστρικό χωριουδάκι με τραβάει.  Είναι μέσα στα έλατα και στις καστανιές του Μαλεβού  σε ύψος 840 μέτρα.  Χτίστηκε γύρω στα 1200. Πήρε την ονομασία του από τις πολλές καστανιές.

Καστάνιτσα και Σίτεννα είναι κι αυτά Τσακώνοχώρια.  Η γλώσσα, τα Τσακώνικα, αλλάζει λίγο από τα άλλα μέρη αλλά καταλαβαινόμαστε και συνονογιόμαστε  μια χαρά αναμεταξύ μας. Ο φίλος μου ο Σωτήρης Στενιώτης το ιδίωμα αυτό το ονόμασε «το πάνω ιδίωμα».

 Ο Ιμπραήμ τότε που έκαψε τον Πραστο, δοκίμασε να κάνει το ίδιο και με την  Καστάνιτσα.Στις 27 του Αλωνάρη ο καπετάν Γκιόρας, ο Καψαμπέληςκαι οι Καστανιτσιώτες,  δεν άφησαν τους Τουρκαλάδες να περάσουν και να την κάψουν. Πολέμησαν και από τους Μπραϊμηδες  σκοτώθηκαν γύρω στους 100. Είδαν κι αποειδαν και έφυγαν, άρον άρον.

 Είναι παραδοσιακό χωριό με τις σκεπές του από πλάκες, τους ωραίους πλακόστρωτους δρόμους του.

 Τώρα στο τέλος του μηνός έχουν τη γιορτή του κάστανου . 

Να κοπιάσετε όλοι σας. Είναι πραγματικά μία ωραία γιορτή.

 Καλά επιτυχία στην γιορτή σας και με το καλό  να  ανταμώσουμε στη γιορτή σας  

……ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΙΩΝΙΚΑ ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *