ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Έμε ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Το οχτώημερε #ταρ Ελένη Μάνου

Εγιομίτσε ευτυχία α τσέα του Κωσταγκή τσαί τα Μεταξού, μη σι ψιλιάσομε τα καμπζία να ζήωι τσαί να συγεράνι. Όνι έγγου κχίπτα ο ένα χουζίς τον άλλε. Έτρου έκι βέβοια το ζακόνι, οι νιογάμπροι ώσπφη να οχτωμεριάσωι ήγκιαει έγγουντε μαζί. Ταν πρώτα Τσουρακά μετά το στεφάνι θα ζάνι τθον άγιε με του γονίε σου, τα αφούτσια σου, τον κουμπάρε τσαί μεζιτσοί διτσοί σι  τσ’από τα δύου μέρη. Πουρτέσε ένι έγγα α μάτη του γαμπρού με ένα κομμάκι λικούμια του παπά. Απονούρα ένι έχα απολυτέ λειτουργία τθον παπά με χαρκιούλι για ταν υγεία του νιογάμπροι τσαί του κουμπάρε.   Θα ν’άρη μαζί σι τσαί τουρ αμπάδε του γάμου για να σι ανάψωι τθον άγιε. Ο γαμπρέ με τον κουμπάρε θα κατσάνι τθο παγγάζι, α νύιθη με τουρ άλλοι γουναίτσε τθο γουναιτσείε. Ο επίτροπο θα σι αποσούη ένα δίσκο με τσεί αμπάδε τσαί τσία μπουκέτα λαλούιδα, ένα για το γαμπρέ, ένα για τον κουμπάρε τσαί ένα για τα νύιθη, έτεοι θα σ’άρωι τσαί θα ξεσίσωι παράδε τθο δίσκο.  Αποτσί ξαπολή ο άγιε ο παπά θα αποσούη το αντίδωρε σε δίσκο με λαλούιδα πάλι για τον καθερένα τσαί έντεοι θα ξεσίσωι παράδε για τον παπά. Α μάτη του γαμπρού θα δούη του παπά τα λικούμια τσαί παράδε. Ο κόσμο ένι κασήμενε τθα μπαστούνια του αγίου τσαί α νύιθη με ταν πεθερά σι θα σι τσεράνι, ένι ίκχα α πεθερά ένα μαγκήλι με καούδια, λικούμια νή μιστόπατθα, τσαί α νύιθη ένι μεζάχα σε όλοι τα γλυκά. Καμαρούκχου ο Κωσταγκή τα χρυσά νιουκοτσυρά σι, έδαρι θα ζάνι τθαν τσέα με τον κουμπάρε τσαί του διτσοί σι, οπά ο γαμπρέ θα τσεράη το πιοτί τσαί α νύιθη το γλυκό. Χαλάλι σου εστάκιου όμορφο αντρόγενε, να ζή τσαί να έχη όσα α Αγία Αμπρία. 

Καλέ ξημέρουμα, θιλενάδε τσαί θίλοι μι,  τθου χαρέ νιούμου, να έχετε υγεία! 

Έμε νιούντε τσακώνικα! 

ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ 

Το οχτώημερο #της Ελένη Μάνου

Γέμισε ευτυχία το σπίτι του Κωσταντή και της Μεταξίας, μην τα ματιάσουμε τα παιδιά να ζήσουν  και να γεράσουν μαζί. Δεν πάει πουθενά ο ένας χωρίς τον άλλο . Έτσι ήταν βέβαια το συνήθειο, οι νιόγαμπροι ώσπου να οχτωμεριάσουν πήγαιναν μαζί. Την πρώτη Κυριακή μετά τη στέψη θα πάνε στην εκκλησία με τους γονείς τους, τα αδέλφια τους, τον κουμπάρο και μερικούς δικούς τους και από τα δυο σόγια. Μπροστά πηγαίνει η μάνα του γαμπρού με ένα κουτί  λουκούμια του παπά. Αποβραδίς έχει στείλει λειτουργία, πρόσφορο, στον παπά με σημείωμα για την μνημόνευση υπέρ υγείας  των νεονύμφων και του κουμπάρου.   Θα πάρει μαζί της και της λαμπάδες του γάμου για να της  ανάψουν στην εκκλησία. Ο γαμπρός με τον κουμπάρο θα καθίσουν στο παγκάρι, η νύφη με τις άλλες γυναίκες στο γυναικωνίτη. Ο επίτροπος θα τους στείλει ένα δίσκο με τρεις  λαμπάδες και τρία μπουκέτα λουλούδια, ένα για το γαμπρό, ένα για τον κουμπάρο και ένα για τη νύφη, αυτοί  θα τα πάρουν και θα ρίξουν χρήματα στο δίσκο.  Όταν απολύσει η εκκλησία ο παπάς θα στείλει το αντίδωρο σε δίσκο με λουλούδια πάλι για τον καθένα και αυτοί θα ρίξουν χρήματα για τον παπά. Η μάνα του γαμπρού θα δώσει του παπά τα λουκούμια και χρήματα. Ο κόσμος κάθεται στα πεζουλάκια (πεζούλι, χαμηλός τοίχος) της εκκλησίας και η νύφη με την πεθερά της θα τους κεράσουν, κρατά η πεθερά ένα μαντήλι με καλούδια, λουκούμια ή μουσταλευριά, και η νύφη μοιράζει σε όλους τα γλυκά. Καμαρώνει ο Κωσταντής τη χρυσή νοικοκυρά του, τώρα θα πάνε με τον κουμπάρο και τους δικούς τους στο σπίτι τους, εκεί ο γαμπρός θα κεράσει το ποτό και η νύφη το γλυκό. Χαλάλι τους τέτοιο  όμορφο αντρόγυνο, να ζήσει και να έχει όσα η Αγία Λαμπρή. 

Καλό ξημέρωμα, φιλενάδες και φίλοι μου,  στις χαρές σας, να έχετε υγεία! 

ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *