ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ………….

Δέφτερα τσαι Σhίτα 21–22 του Σερικχή 2021: α Τσακωνοπαρέα 

Για του νέοι #172 : του Πάνου Μαρνέρη . 

Βού, βούε= βόδι , βόδια 

Ένι βού = κλαίω 

Βογητέ = βλογημένο

βόγκιρα νή σβόγκιρα = μικροκαμωμένος 

Βοά = φορά 

Ο βού του Θανάση εκόβε το δέμα= το βόδι του Θανάση έκοψε το σκοινί . Ζέψε του βούε να καμέμε = ζέψε τα βόδια να οργώσουμε 

Βου ένι τα μοίρα μι, έκεινη ένι ποίου = κλαίω την μοίρα μου εκείνο κάνω . Το καμπτζί αραμάτσε από το πρεσιού βάμα = το παιδί έμεινε από το πολύ κλάμα . 

Γκρενήστε ο Γιάννη από ταν ελία , μα τσαι έτενη ο βογητέ ο ‘κι νίου τσερά τσιουφά = έπεσε ο Γιάννης από την ελιά,  μα και εκείνος ο ευλογημένος δεν άκουγε,  ξερό κεφάλι. 

Έντενη ο τόπο ένι βογητέ = αυτός ο τόπος είναι βλογημένος. 

Φύτσε από απουρτέσε μι να μη ντ’ ορήνου, βόγκιρα έ σβόγκιρα, μ’έσι ποίου τσαι το παλληκάρι . Φύγε από μπροστά μου να μη σε βλέπω μικρόσωμε( μικροσκοπικέ) μου κάνεις και το παλληκάρι . 

Νία βοά τσαι ένα τσαιρέ  έμα τσαι εζού καμπτζί= μιά φορά και ένα καιρό ήμουν κι εγώ παιδί .. 

…….Καλε ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι ……

Να έμε όλοι μονοιαστοί, χαρετοί τσ’  αγακητοί 

Να περαήχουμε όλοι κα, πάσα ‘μέρα τα εβδημά 

Να είμαστε μονοισμένοι, χαρούμενοι κι αγαπημένοι

Να περνάμε όλοι καλά κάθε μέρα της εβδομάδας…

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ..……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *