ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Μαρία Φχαριστούντε ντι πρεσσιού σιάτη μι . 

……………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………Μαρία Αλεβάντη .

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 20-21 του Φλεβάρη 2023 : Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #142 από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» 

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Όσιου για τα κχαμπάνα… έτανη ντούτσε συνταχούλια . Ότσι νιε νιάτσε ο αϊθή μι ο Χρήστο νιε συγκιούκαει οι ουϊθίουνε . «Ως ογή έκι. Να μου είνι μαζούκχουντε το σκολείε να σκωτούνει νάμου» επέτσε:  σάματσι νι έκι νιουρίζου . Σε μαζούκαει όλοι . Ήγκιαει έχουντε βαλτέ τσαι σκοποί να μη φύτσει γκανένα . Όλε το κόσμο νιε  ‘μαζούκαει τθο σκολείε…Τα πολυβόλα σι ‘γκιαει έχουντε τσιόατες αποσουτέ τθο τόπο πφι άκια να έκι γινούμενε το μακελειό. Τθο σκολείε ο πάσα στρακιώτα έκι έχου τσαι το ντουφέτσι σι. Τθο πόρε ήγκιαει χουρίζουντε τουρ ατσhοίποι από του γουναίτσε. Οπά σ’ένα χούρισμα οράκα τον αφέγκη μι πφι έκι κασίμενε με του τέσσερι αϊθήνε μι .«Αχ! Αφέγκη μι τσαι αφούτσhια μι ο θα νι μου ματαράου, επέκα από τάσου μι . Όλοι ήγκιαει σιχαστοί ξον από σ’ενίου πφι έμα κουίζα σαν έμα θορούα τον ήλιε πφι έκι κατακότσινε σαν αίμα .Σαν εμπάκαμε όλοι τάσου, εκλείκαει του πόρου, τσαι από τον άλλε πόρε ήγκιαει αρίκχουντε τουρ ατσhοίποι τσαι σι ‘γκιαει έγκουντε οπά τάνου.

….Να έχουμε ταν υγεία νάμου, αλάργα απο πολέμοι.

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

———————————————————————————-

Όσο για την καμπάνα…. εκείνη χτύπησε πρωινιάτικα.  Μόλις την άκουσε ο αδερφός μου Χρήστος τον ζώσανε τα φίδια. «Ως εδώ ήταν, μας μαζεύουνε στο σχολείο να μας σκοτώσουν» είπε σάματις το ήξερε. Τους μάζεψαν όλους. Είχαν βάλει και σκοπούς να μη φύγει κανείς. Όλο τον κόσμο τον μάζεψαν στο σχολείο.  Τα πολυβόλα τους τα είχαν πάει κιόλας στον τόπο που θα γινόταν το μακελειό.  Στο σχολείο ο κάθε στρατιώτης είχε και το τουφέκι του. Στην πόρτα μας χώριζαν τους άντρες από τις γυναίκες. Εκεί σε ένα δωμάτιο είδα τον πατέρα μου που καθόταν με τα τέσσερα αδέλφια μου.— αχ πατέρα μου και αδέρφια μου δεν θα σας ξαναδώ, είπα από μέσα μου. Όλοι ήταν σιωπηλοί εκτός από εμένα που έσκουζα σαν θωρούσα τον ήλιο που ήταν κατακόκκινος σαν αίμα. Σαν μπήκαμε όλοι μέσα έκλεισαν τις πόρτες και από την άλλη πόρτα έβγαζαν τους άντρες και τους πήγαιναν εκεί πάνω. 

……..Να έχουμε την υγεία μας … Μακριά από πολέμους.. 

………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *