ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

Βασίλη φχαριστούντε..

………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………Βασίλης. 

Δέφτερα τςαι Τςhίτα 18–19 του Σερικχή 2022: Α Τσακωνοπαρέα. 

Κουιτέ #78 :από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ» 

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . ..

Τα πορεία ερέτσε νάμου νιά γουναίκα τσαι κουίε: — Σκωτούκαει τουρ ατςhοίποι νάμου !!! Τότθε  γιουρήαμε τσαι μποίκαμε κατά τάνου . Αφήκα τον υζέ μι με ένα σιατέρη, το Ελενάτσι του Πάσχου να νι φυάτθει τθο γυμναστήριε . Εμπαήκα τθο τόπο του φονικού μ’ένα μπέτσιμο πφι έμα έχα κυλιτθέ το καμπτζί μι . Οπά οι γουναίτσε ήγκιαει ψαφούντε, βούντε τσαι κουΐζουντε. Πρεσσοί γουναίτσε ου ‘γκιαει ερέχουντε του διτσοί σου όγω του ότσι ήγκιαει πακουτοί ,ο ένα τάνου τον άλλε . Ένα σωρέ από αντροίποι , όλοι σκωτουτοί να ντι κιάνει ντρέα, να ντι φύνωει οι εμαλοί . 

Δοτσίσμαει ότσι έμαει έχουντε πρεσσά δουλεία απουρτέσε νάμου,  

γιατσι σε λίγο άκια να καγκιούει . 

Ο άτςhωπο μι έκι πουρτέσε, πουρτέσε. Έκι τσιτθατθέ τ’ακίστομα γιατσί έκι ντουφετσιστέ από κίσου. Ο ‘κι ματουτέ. Ένα κχιαούλι αίμα .Νιε βαλήκα τάνου τθο μπέτσιμο τσαι νιε τραβήα . . Τθα μισά τα πορία με  βοηθήκαει : α Γιώτα τσαι α Ευανθία τσαι νιε αποσούκαμε τθο νεκροταφείε .

Α ούρα α κα θιλενάδε τσαι θίλοι . Αγάκη τσαι υγεία σε όλοι νάμου . 

……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Στο δρόμο μας βρήκε μία γυναίκα πού  έσκουξε: Σκότωσαν τους άντρες μας. Τότε γυρίσαμε και κάναμε προς τα πάνω. Άφησα το γιο μου με ένα κοριτσάκι, την Ελενίτσα του Πάσχου να τον προσέχει στο γυμναστήριο. Ανέβηκα στον τόπο του φονικού με ένα σκέπασμα που είχα τυλίξει το παιδί μου.  Εκεί οι γυναίκες έψαχναν και έκλαιγαν και έσκουζαν. Πολλές γυναίκες δεν έβρισκαν τους δικούς τους, λόγω του ότι ήταν πλακωμένοι ο ένας επάνω στον άλλον. Ενα σωρό από ανθρώπους, ο,  όλοι σκοτωμένοι. Να σε πιάνει ζαλάδα, να σου φεύγουν τα μυαλά. Καταλάβαμε ότι είχαμε πολύ δουλειά μπροστά μας γιατί σε λίγο θα νύχτωνε. Ο άντρας μου ήτανε μπροστά, μπροστά. Είχε πέσει στα μπρούμυτα, γιατί τον είχαν πυροβολήσει από πίσω. Δεν ήταν ματωμένος, μια στάλα αίμα. Τον έβαλα πάνω στο σκέπασμα και τον τράβηξα. Στα μισά του δρόμου με βοήθησαν: η Γιώτα και η Ευανθία και τον πήγαμε στο νεκροταφείο .

Η ώρα η καλή φιλενάδες και φίλοι. Αγάπη και υγεία σε όλους μας.. 

………ΜΙΛΑΜΕ  ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……….. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *