ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …… 

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 18–19 του Γενάρη 2021: Α Τσακωνοπαρέα …..

Στάϊθη Συκιώτα ο ευεργέτα νάμου #2

Εκάνα Σάμερε το κονάτσι του Στάϊθη Συκιώτατθο Τςhουμία να ποίου έγκεινη το Βίντεο . Σημαϊδακο; Ο Στάϊθη εζήτσε τάνου από πενήντα χρόνου τθο Καναδά τάσου του χιόνε. Σάμερε ένι χιονιστε ογή τθο κονάτσι πφι ενάτθε τθο Τςhουμία.. 

Εκάνε το λοιπόν ο Στάϊθη κίσου το τόπο σι με σκοπό . Έκι έχου αποστολή . Εκάνε λοιπόν συνταξιούχο αλλά τσαι εκατομυριούχο τθο τόπο σι .Εκάνε να δεί κίσου τθο τόπο πφι νι εδούτσε ζωή . Ό’κι υποχρεουτέ αλλά έκι κιστίου ότσι έκι το χρήε σι . Έκι όμως τσαι το όνειρε σι . 

Ο Τςhoυμία τα Παλιόχωρα έκι α αγάκη σι . Ογή ένι α πατρικά σι τσέα , το πατρικό σι κονάτσι , το Συκιωτέϊκο μαντρί. Έκι Θέου να κιμεί τα μνήμη του προπάππου σι  Στάθη, του παππούδε σι τσαι του γονείε σι . Ογή το Τςhουμία ένι το κηγάϊδι ούγειε έκι έχου ανοιτθέ μοναχό σι , με τουρ ιίδοι σι του χέρε, μπρου φύτσει για το  εξωτερικό. Α πορεία για ταν Παλιόχωρα έκι τθο πρόγραμμα σι. Εχρηματοδοτήτσε λοιπόνου τα τσιμεντόστρουση σι . Αλλά έκεινη πφι για σ’ενίου ένι αξιέπαινε ο Στάϊθη ο ‘νι μόνιου το ότσι επλερούτσε περίπου ένα εκατομύριε ευρώ για να τσιμεντοστρούει γιούρε τα 17 χιλιόμετρα πορεία , αλλά το ότσι επιστατεύε το έργο σι. 

Εστάτθε  όρπα τσαι από ταν αρχά έως το τέλη άγρυπνε φρουρέ για τα διεκπεραίουση του έργου. Ετσιμεντοστρούτσε ως το πόρε  του μαντρίου σι . Τσαι το πιο παράξενε από όα . Ότσι τελεύε το έργο σι, ετελειούτσε τσαι ετήνε . Εφύτζε τσαι εζάτσε να ξακισταθεί .Αρτσετά ακιστάτθε σε όα σι τα ζωή .. 

Καλέ ξημέρουμα πατριώτε μι ,ανέ μνημονέγκουμε το Στάϊθη .  

Στάϊθη Πατριώτα Τσάκωνα λεβέγκη του Τςhουμία

Στάϊθη γενναόδωρε με ταν ατςhθά καρδία. 

Όλοι ντ’έμε λατρέγκουντε τσαι ντ’έμε μνημονέγκουντε.. 

……………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

………………………

Ήρθα σήμερα στο κονάκι του Στάθη Συκιώτη να κάνω αυτό το Βίντεο 

Σημαδιακό; Ο Στάθης έζησε πάνω από πενήντα χρόνια στον Καναδά, μέσα στα χιόνια . Σήμερα έχει χιονίσει και εδώ στο κονάκι που γεννήθηκε, στον Τσουμιά….

Ήλθε λοιπόν ο Στάθης πιάσω στον τόπο του με σκοπό. Είχε αποστολή. Ήλθε λοιπόν συνταξιούχος αλλά και εκατομμυριούχος στο τόπο του . Ήλθε να δώσει κάτι πίσω στον τόπο που του έδωσε ζωή. 

Δεν ήταν υποχρεωμένος αλλά πίστευε πως  ήταν το χρέος του. Ήταν όμως και το όνειρό του . 

Ο Τσουμιάς της Παλιόχωρας ήταν η αγάπη του .Εκεί   Ηλταν το πατρικό του σπίτι , το πατρικό του κονάκι, το Συκιωτέϊκο μαντρί.

Εκεί στο Τσουμιά ήταν και το πηγάδι το οποίο ειλχε ανοίξει μόνος του, με τα ίδια του τα χέρια πριν φύγει για το εξωτερικό. Ο δρόμος για την Παλιόχωρα ήταν στο πρόγραμμα του. Χρηματοδότησε λοιπόν την τσιμεντόστρωση του. Αλλά εκείνο που για μένα ήταν αξιέπαινος ο Στάθης, δεν ήταν μόνο το ότι πλήρωσε περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ για να τσιμεντοστρώσει γύρω στα 17 χιλιόμετρα δρόμου, αλλά το ότι επιστράτευσε το έργο του. Εστάθηκε εκεί από την αρχή ως το τέλος  άγρυπνος φρουρός για την διεκπεραίωση του έργου . Τσιμεντόστρωσε ως την πόρτα του μαντριού του . και το πιο παράξενο από όλα . Όταν τελείωσε το έργο του, τελείωσε και αυτός. 

Ελφυγεωκαι επήγε να ξεκουραστεί, αρκετά κουράστηκε σε  όλη του την Ζωή . 

Καλό ξημέρωμα πατριώτες μου . Ας μνημονεύουμε τον Στάθη.

 

Στάθη Πατριώτη Τσάκωνα λεβέντη του Τσουμιά 

Στάθη μας γενναιόδωρε με την μεγάλη καρδιά 

Όλοι σε λατρεύουμε και σε μνημονεύουμε…

………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *