ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….
Δέφτερα τσαι Τςhίτα 17–18του Αμάη 2021 : Α Τσακωνοπαρέα
Παππού εγγονε #101: Του Πάνου Μαρνέρη .

Παππού τσαιρέ ένι είχα να ντι οράου Πφουρ έσι ;
— Καώς τα κούκλα μι , άμα ό περάρε από ογή πφου θα μ’ οράρε καμπτζί μι .
— Ναι παππού μι ένα δίτσηε νι έσι έχου..
—Ο ‘νι κειράζουντα σιάτη , ως πόσα κομμάκια να ναθείρε τσαι εκιού…
—Ντ’ένι ορούα λιγάτσι ανταριαστέ νή ένι α ιδέα μι .
— Καμπτζί μι μ’ένταει όα πφι με πέτσερε, για το σhόνιςμα του Πλανήτα, πφου να μην ένι ανταριαστέ τσαι προβλημακιστέ.
— Ναι παππού μι ένα επέτσε ότσι : Ένι πλέα ορατέ ότσι α κλιμακικά αλλαγή πφι ένι παρία από τον άντρωπο ένι τόσιου δενατά όσιου α δένανη τα φύση.
— τότθε ο άντρωπο ένι έχου τα δένανη να σταμακίσει τουρ ανοησίλε, να σμμορφουϊθεί για να μη μόλει α συντέλεια .
— Το 2020 έκι ίσιε τσαι το ίιδε με το 2016…
—Ο ‘μ’ έγκουντε μπίτι κα σιάτη μι από το κακό τθο χειρούτερε … κυρ κυρίου πφι έκι αούα τσαι α σκωρεμένα α Μάτη μι .
— Ετελειούτσε το 2020 τθουρ 1,25 βαθημοί τάνου, πιο αψεά από τσι έκι μπρούτερα από τα βιομηχανικά εποχά , γιάκεινη έμε ορούντε έντεοι όλοι του κακοτσαιρίλε σε όλε το πλανήτα .
— Ναι καμπτζί μι πολυμπρίλε κhάρε τσαι όα τα κακά ..
— Παππού για φαγγίσου να τθάει α Θέρμη 3–5 βαθημοι τάνου όπφουρ είνι αούντε οι ειδιτσοί ;
— Α Έωνη να βάλει τα χέρα σι ..
— Ο άντρωπο να νι κατάβει τσαι να βάλει τα χέρα σι , ειδεμής α Έωνη θα νι αφεί τθα τύχη σι ….

Καλε ξημέρουμα θιλενάδε τσαι θίλοι .Ανέ ποίουμε το χρήε νάμου όλοι.
……….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

—Παππού καιρό έχω να σε δω, πως είσαι;
— καλώς την κούκλα μου, άμα δεν περάσεις από δω πως θα με δεις παιδί μου;
— Ναι παππού ένα δίκιο το έχεις..
—Δεν πειράζει κορίτσι ως πόσα κομμάτια να γίνεις κι εσύ.
—Σε βλέπω λίγο ανήσυχο ή είναι ιδέα μου;
—Παιδί μου με αυτά όλα που μου είπες για το ζέσταμα του πλανήτη πως να μην είμαι και ανήσυχος και προβληματισμένος.
— Ναι παππού μου, κάποιος είπε είναι πλέον ορατό ότι η κλιματική αλλαγή που προέρχεται από τον άνθρωπο είναι τόσο δυνατή όσο η δύναμη της φύσης.
—Τότε ο άνθρωπος έχει την δύναμη να σταματήσει τις ανοησίες και να συμμορφωθεί για να μην έρθει η καταστροφή .
—Το 2020 ήταν ίσιο και το ίδιο με το 2016 .
—Δεν πάμε καθόλου καλά κορίτσι μου από το κακό στο χειρότερο, κυρ κυρίου, που έλεγε και η συχωρεμένη μητέρα μου.
— Τελείωσε το 2020 στους 1,25 βαθμούς απάνω πιο ψηλά από τι ήταν πριν την βιομηχανική εποχή, γι’ αυτό βλέπουμε όλες αυτές τις κακοκαιρίες σε όλο τον πλανήτη.
— Ναι παιδί μου πλημμύρες, φωτιές και όλα τα κακά.
— Παππού για φαντάσου να ανέβει η θερμοκρασία τρεις με πέντε βαθμούς πάνω, όπως λένε οι ειδικοί;
— Η Έλωνα να βάλει το χέρι της..
—Ο άνθρωπος να βάλει το χέρι του αλλιώς η Έλωνα θα τον αφήσει στην τύχη του …..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *