ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Ταν όμορφο Μπαρμπαρίνα έμε Φχαριστούντε . 

Χρόνου πρεσσοί σε όλοι πφι είνι γιορτάζουντε . 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 15–16 του Αγούστου . 2022: Α Τσακωνοπαρέα 

Κουιτέ #89: από το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη 

Σαν εξεμπέτθαει εδενάε ότσι οι αντάρτοι σι ήγκιαει έχουντε ντουτέ τα τσιουφά, τθου πούε τσαι σε όλε σου το κορμό. Από οπά τσαι πέρε αγριεύαει . Εϊδατάνει να κλείουει  όα . Τα Τσιουρακά εμαζούκαει όα τα χκηνά τσαι τα προύατα τσαι εβαλήκαει φρουρά τθα Καλάβρυτα . Πέντε χιλιάδε στρατέ ου ‘γκιαει λίγοι . Έσα μπορου να μπάρε τθα Καλάβρυτα αλλά όχι να μπαήρε. Ύστερα εκλείτσε τσαι α συγκοινωνία. Σταμακίαει όα. Ησυχία . Τα Δέφτερα πφι ενάτθε το κακό εκαλέκαει όλοι νάμου να μαζουτθούμε τθο σκολείε.Εντούτσε α κχαμπάνα τσαι εζου ούτε πφι έμα νιουρίζα γιατσί έκι ντία. Εκάνε τθα τσέα, του Μπρέ α γουναίκα πφι έκι απόκχαλε τσαι με πέτσε: 

—Τσι έσι στέκα;

—Γιατσί; απογήμα.

—Να φύτσουμε όλοι, να νάρουμε από ένα μπέτσιμο τσαι να κχαμπάμε τθο σκολείε .. Ετθάκαμε, άγκα ένα μπέτσιμο  τσαι εζάκαμε τθο σκολείε να νιλήουει νάμου. Οπά ήγκιαει όλοι μαζουτοί ..

Όταν  ξεσκεπάστηκαν έδειξε πως οι αντάρτες τους είχαν χτυπήσει στο κεφάλι, στα πόδια και σε όλους το κορμί. Από κει και πέρα αγρίεψαν.  Διέταξαν να κλείσουν όλα την Κυριακή. Μάζεψαν όλα τα γίδια και τα πρόβατα και έβαλαν φρουρά στα Καλάβρυτα. 5000 στρατός δεν ήταν λίγοι. Έτσι μπορούσες να μπεις στα Καλάβρυτα αλλά όχι να βγεις. Ύστερα έκλεισε και η συγκοινωνία. Σταμάτησαν όλα.Ησυχία. Την Δευτέρα που έγινε το κακό εκάλεσαν όλους μας να μαζευτούμε στο σχολείο. Κτύπησε η καμπάνα και εγώ ούτε που εγνώριζα γιατί κτυπούσε. Ήρθε στο σπίτι  του Μπρέ η γυναίκα, που ήταν έγκυος και μου είπε: Τι κάθεσαι;

Γιατί αποκρίθηκα;

 Να φύγουμε όλοι να πάρουμε από ένα σκέπασμα και να κατέβουμε στο σχολείο. Σηκωθήκαμε, πήρα ένα σκέπασμα και πήγαμε στο σχολείονα μας μιλήσουν.  Εκεί ήταν όλοι μαζεμένοι…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *