ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

………….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 13–14 τουΑουνάρη 2020 : Α Τσακωνοπαρέα 

Παππού εγγονέ #88 : του Πάνου Μαρνέρη . 

— Ο ‘νι ορούα ντι τσαι τόσιου χαρετέ για ταν ιδέα μι παππού ..

— Εζού ένι αντεχούμενε να νιάου πφου θα μπάλετε ταν αντρώκινε πλεονεξία τάτσου από έγκεινη όλιου . 

—Το λοιπόνου παππού άμα ερέχουμε κάτσι αφού συμφωνέμε όλοι 

Θα έγκουμε παρακάτου… 

— Σαν τσι να ερέχετε καμπτζί μι; 

— Βρε παππού γιατροί θα έμε , ένα γιατρικό ένα μπόλι ,νία αλοιφή, ντρόπο γιατρείας,  ότσι ένι έχουντα να ποί με ταν υγεία … 

— Ακόνη ένι αντεχούμενε να νιάου έκεινη πφι ένι Θέου …

—Ορή άμα έμε θέντε κάτσι τσινούρτση θα νι δίνουμε σ’ ένα εργαστήριε σε ένα από τα κράτη τσαι το πάσα ένα κράτος θα

 πλερούτσει το μερκικό σι . 

— Έδαρη εκαταβήκα καρδία μι, ο θα έχετε ιδιώτε να πλερούκχωει τα έξοδα τσαι απέ να θέλωει μερκικό…ο ‘νι έτρου ; 

—Ναι παππού μι έτρου γιατσί όπφουρ επέτσερε τσαι εκιού ο άντρωπο ένι χαραμοφάη… 

—Ένι νιούμενε τέλειε καρδία μι τσαι μακάρι να νι πετύχετε ..

— Όλοι οι αντροίποι παππού έμε ίσιοι τσαι ο ‘με χρειασκουμένοι άβα όπλα για να σκωτουθούμε αναμεταξύ νάμου .. 

—Καμπτζί μι έσι έχα απόλυτε δίτσηε αλλά ένι γέρου πλέα, οι εψιλοί μι είνι έχουντε ορατέ πρεσσά ….

Καλε ξημέρουμα σε όλε το κόσμο τσαι αγάκη του καρδίε νάμου .

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….. 

……………………………………………….. 

—Δεν σε βλέπω και τοπσο χαρούμενο  για την ιδέα μουπαππού;

—Εγώ περιμένω να ακούσω πως θα βγάλετε την ανθρώπινη πλεονεξία επξω από όλο αυτό … 

—Λοιπόν παππού αν έχουμε κάποια εφεύρεση θα πηγαίνουμε παρακάτω 

—Σαν τι να βρίσκεται παιδί μου; 

— ρε παππού γιατροί θα ήμαστε, ένα φάρμακο , ένα εμβόλιο, μιά αλοιφή , τρόπο θεραπείας, ότι έχει να κάνει με την υγεία … 

—Ακόμη περιμένω να ακούσω εκείνο που θέλω….. 

—Να άμα και θέλουμε κάτι καινούργιο  θα το δίνουμε σε ένα εργαστήριο σε ένα από τα κράτη και το κάθε κράτος θα πληρώνει την αναλογία του 

— Τώρα κατάλαβα καρδιά μου, δεν θα έχετε ιδιώτες να χρηματοδοτούν ( να πληρώνουν) τα έξοδα και μετά να ζητούν μερτικό! Έτσι δεν είναι; 

—Ναι παππού μου έτσι είναι γιατί όπως είπες και εσύ ο άνθρωπος είναι χαραμοφάης .. 

— Ακούγεται τέλειο καρδιά μου και μακάρι να το πετύχετε … 

—Όλοι οι ανθρώποι είμαστε ίσοι και δεν χρειαζόμαστε άλλα όπλα για να σκωτουθούμε αναμεταξύ μας  

—Παιδί μου έχεις απόλυτο δίκηο, αλλά γέρασα πλέον και τα μάτια μου έχουν δει πολλά… 

Καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο και αγάπη στις καρδιές μας 

…………..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *