ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Ηλιάνα σιάτη μι Φχαριστούντε ντι πρεσιού . 

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….Ηλιάνα 

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 13–14 του Σερικχή 2022: ΑΤσακωνοπαρέα 

Κουιτέ #69: από το βιβλίε ‘ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Α Ευθυμία Βάγια ενάτθε το 1917 τθο Πριόλιθε τθα Καλάβρυτα, από τον Παναγιώτη Καγιάφα τσαι τα Θοδώρα Αναγνωστοπούλου. Έκι έχα εννιά αϊθήνε τσαι αϊθέ . Τον Κώστα, ταν Ατζελικώ, ταν Αθηνά, το Θανάση,το Γιώργο, ταν Ελένη, ταν Αλεξάντρα,το Θόδερε τσαι τον Αντρία ( πφι έκι παπά ) . Στεφανούτθε το 1936 το Γιώργο Βάγια τσαι μποίκαει τέσσερα καμπτζία. Ταν Ατζελικώ,τον Δηνήτρη, ( ούγειε σκωρέτθε μιτσή),ταν Αμαλία τσαι τα Γιωργία . Του 13 του Δετσέμπρη το 1943 οι Γερμανοί εχτελέκαει τον άτσhωπο σι, Γιώργο Βάγια 27 χρονού .Α χήρα πλέα Ευθυμία Βάγια έκι νία από του πρεσσοί ηρωίδε τάσου από έγκεινη όλιου, πφι εστάτθε του πούε σι. Εστάτθε ορθά άξιε Μάτη τσαι αφέγκη μαζί..  Σκωρέτθε το 2008 . 

Τον κουβάνε έτενη Δετσέμπρη τσινήκαει οι Γερμανοί τσαι εκοκιάνει τθα Καλάβρυτα. Το Σάμπα τ’αργά γεννάκα το μιτσή μι καμπτζί. 

Τα Δέφτερα ενάτθε το μακελειό τσαι αραμάκα μοναχά μι ..

…Α βαρβαρότητα από όκια τσαι να παρήτθει, ένι βαρβαρότητα …..

…….Να αγαπήνουμε το δίπα νάμου τσαι να έχουμε υγεία . ……

………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

Η Ευθυμία Βάγια γεννήθηκε το 1917 στο Πριόλιθο στα Καλάβρυτα, από τον Παναγιώτη Καγιάφα και την Θοδώρα Αναγνωστοπούλου.  Είχε εννιά αδέρφια και αδερφές, τον Κώστα, την Αγγελική, την Αθηνά, τον Θανάση, τον Γιώργο, την Ελένη, την Αλεξάνδρα, τον Θόδωρο και τον Αντρέα (που ήταν παππάς).  Παντρεύτηκε το 1936 τον Γιώργο Βάγια και έκαναν τέσσερα παιδιά: την Αγγελική, τον Δημήτρη,

( ο οποίος πέθανε μικρός) την Αμαλία και τη Γεωργία.  Στις 13 του Δεκέμβρη το 1943 οι Γερμανοί εκτέλεσαν τον άντρα της Γιώργο Βάγια 27 χρονών. Η χήρα πλέον, Ευθυμία Βάγια, ήταν μία από τις πολλές ηρωίδες μέσα από αυτό όλο, που στάθηκε στα πόδια της.  Στάθηκε όρθια άξια μητέρα και πατέρας μαζί. Πέθανε το 2008. 

Τον μαύρο εκείνο Δεκέμβρη κίνησαν οι Γερμανοί και έφτασαν στα Καλάβρυτα.  Το Σάββατο το βράδυ, γέννησα το μικρό μου παιδί. 

 Την Δευτέρα έγινε το μακελειό και έμεινα μόνη μου. 

Η βαρβαρότητα από όπου και να προέρχεται είναι βαρβαρότητα. 

Να αγαπάμε τον δίπλα μας και να έχουμε υγεία . 

………. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *