ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Τ’Αγίου Σπυριδώνου οι Γερμανοί μαζούκαει όα τα ζωντανά από του Καλαβρυτινοί τσαι σε άγκαει τσαι αμέρα Δέφτερα τσαι 13 όλοι τουρ ατςhοίποι τσαι νέοι τσαι σε σκωτούκαει … οι ημερομηνίε είνι ακριβώς οι ιίδοι όπφου τσαι το 1943.. 

Του Αγίου Σπυρίδωνος οι Γερμανοί μάζεψαν όλα τα ζώα απο τους Καλαβρυτινούς και τα πήραν και ημέρα Δεφτέρα και 13 όλους τους άντρες και εφήβους και τους σκότωσαν… Οι ημερομηνίες εφέτος  συμπίπτουν ακριβώς όπως τότε το 1943…

  …………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 13–14 του Δετσέμπρη 221 :Α Τσακωνοπαρέα . 

Κουιτέ #16 από το Βιβλίε Κραυγή.. 

Διαστσευή τσαι γραφτέ τθα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ από τον Πάνο Μαρνέρη . 

Α Γιώτα Κολλιοπούλου ενάτθε τα Καλάβρυτα .

Μάτη σι έκι α Ελένη Κολλιοπούλου τσαι αφέγκη σι ο Κώστα Κολλιόπουλε. Τον Αφέγκη σι τσαι του δύου αϊθήνε σι το Σπήλιο τσαι το Τάκη σε σκωτούκαει οι Γερμανοί. 

Εσπουδάε τσαι ενάτθε μανή το δε 1954 παντρεύτε το χειρουργό Δηνήτρη Κωνσταντόπουλε από το Λεβίδι τσαι εμποίκαει δύου καμπτζία . Α παρακάτου ένι α μαρτυρία σι : 

Δέφτερα τα σύνταχα, δεκατςhεί του Δετσέμπρη το 1943 ατθαήε νάμου το ντούμα τα κχαμπάνα . Ο αϊθή μι ο Σπήλιο αμπαήε τσαι γκριούβε τθο πατάρι δύου μαντινέλε φαέ . Απέ συγιρήστε τσαι φύτζε ογλήγορα για το σκολείε . Α Μάτη μι έκι έχα ορατέ κακό όνειρε τσαι  έκι φοζουμένα για τα ζωά σι .Νιε πέτσε το λοιπόνου να γκριουφτεί,σε ένα Τσυπαρίσι τθο μύλε του Παπανικολόπουλου. Ο Σπήλιο επέτσε : Α Μάτη νάμου εχάτσε τουρ εμαλοί σι . Ένταοι ήγκιαει τα τελευταία όγια πφι άμε αναμεταξύ νάμου. 

Ο άλλε μι αϊθή ο Τάκη, γκιούτθε ογλήγορα, φορέτσε το τσινούρτσι σι κουστούμι με το μακριού σι παντελόνι, καοχτενίστε,τσαί ξοικάχτε τθο καθρέφτα(γυαλίστρα) για τελευταία βοά. Άτζε ένα όμορφο φαντέ μπέτσιμο ,ένα άντε, άρτουμα τσαι μαζί με το Σπήλιο τραβήαει για το σκολείε …..Μπρού φύτσει ο Τάκη γκριούβε τα βιβλία σι τσαι τα τετράϊδα σι ακατούσε από τα Βυσινία τσαι αφού σε μπέε επέτσε τθαν μιτσά νάμου  αϊθά Μέλπω. «Το νούντι τα βιβλία μι, μη τσαι σι άρωει οι Γερμανοί ……

Να έχουμε αγάκη τθα καρδία νάμου τσαι υγεία συντροϊθία νάμου. 

        ……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………..

…….

Η Γιώτα Κολλιοπούλου γεννήθηκε στα Καλάβρυτα. Μητέρα της ήταν η Ελένη Κολλιοπούλου και πατέρας της ο Κώστας Κολλιόπουλος. Τον πατέρα της και τα δύο της αδέλφια, τον Σπήλιο και τον Τάκη τους σκότωσαν οι Γερμανοί. Σπούδασε και έγινε μαία. Το δε 1954 παντρεύτηκε τον χειρουργό Δημήτρη Κωνσταντόπουλο από το Λεβίδι και έκαναν δύο παιδιά. Τ παρακάτω είναι η μαρτυρία μαρτυρία της: Δευτέρα το πρωί 13 του Δεκέμβρη 1943 μας ξύπνησε το χτύπημα της καμπάνας.  Ο αδερφός μου ο Σπήλιος ανέβασε και έκρυψες στο πατάρι δύο τσουβάλια στάρι. Μετά φτιάχτηκε και έφυγε γρήγορα για το σχολείο. Η μάνα μας  είχε δει άσχημο όνειρο και φοβόταν για τη ζωή του. Του είπε το λοιπόν να κρυφτεί σε ένα κυπαρίσσι στο μύλο του Παπανικολόπουλου.  

Ο Σπήλιος είπε:  Η μάνα μας έχασε τα μυαλά της. Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια που ανταλλάξαμε μεταξύ μας.  Ο άλλος μου αδερφός ντύθηκε γρήγορα, φόρεσε το καινούργιο του κουστούμι με το μακρύ του παντελόνι, καλοχτενίστηκε και κοιτάχτηκε στον καθρέφτη για τελευταία φορά. Πήρε ένα υφαντό σκέπασμα,ένα καρβέλι ψωμί,  τυρί και μαζί με το Σπήλιο τράβηξαν  για το σχολείο. Πριν φύγει ο Τάκης έκρυψ τα βιβλία του και τα τετράδια του κάτω από μια βυσσινιά. Αφού τα σκέπασε είπε στην μικρή μας αδερφή την Μέλπω: Το νου σου τα βιβλία μου μήπως και τα πάρουν οι Γερμανοί…..

Να έχουμε αγάπη στην καρδιά μας και υγεία  συντροφιά μας ….

……..ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *