ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Ελενιώ Φχαριστούντε πρεσσιού τσαι κα ατςhά εβδημά . 

………… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..Ελένη Σαρρή 

Δέφτερα τσαι Τςhιίτα 10–11 του Απρίλη 2023: Α Τσακωνοπαρέα …. 

Κουιτέ #156: απο το βιβλίε «ΚΡΑΥΓΗ»

Διαστευή τσαι γραφτέ τθα Τσακώνικα απο τον Πάνο Μαρνέρη . 

Ο ‘κι πορούα να πεί τσίπτα για τον Αλέκο σι γιατσί έκι 9 μηνού απόκχαλε. Νιε ζυγούκα τσαι νιε πέκα : Σιούλα μι μη βούνερε άλλιου, εζού θα μόλου να νάρου τον Αλέκο ντι τσαι θα νι αποσού τθο νεκροταφείε . Τσαι αφου τελεύαμε με του διτσοί νάμου, εζάκαμε άγκαμε τσαι τον Αλέκο Μπρέ,  με τα Σιούλα τσαι ταν αγακητά μι ματερούλα να παρήτθωει ανάκοντα . Τα καμπτζιούλια τα Σιούλα ούτε πφί σ’ένι θυνηκχουμένα οπά . Το ένα έκι ο Σωκήρη, το άλλιου ο Γιώργο τσαι ένα σιατεράτσι ακόνη . Σαν αποσούκαμε τον Αλέκο τθο νεκροταφείε ό ‘νι θυνηκχουμένα κιά νιέ κχατίκαμε τσαι ούτε ποίερ εσκάβε για το κχάκχουμα σι .Μπορεί τσαι εζού αλλά ό ‘νι πορούα  να βάλου τον εμαλέ μι σε νία σειρά ύστερα από σαρανταοχτώ χρόνου.  

Α κικρατά μι μάτη άτζε τα τσία  πφι έκι έχα φερτέ από το περιβόλι τσαι σκάβε μοναχά σι το μνήμα .Άτζε τον ατςhίτερε σι υζέ τσαι αφού νιε φορέτσε τα βέρα σι,  νιε κατθίτσε πρώτε τάσου .

….Αγάκη του καρδίε νάμου τσαι υγεία  θιλενάδε τσαι θίλοι…..

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για τον Αλέκο της γιατί ήταν εννιά μηνών έγκυος.  Την πλησίασα και της είπα: —Αναστασία μου μην κλαίς άλλο εγώ θα έρθω να πάρω τον Αλέκο σου και θα τον πάω στο νεκροταφείο. Και αφού τελειώσαμε με τους δικούς μας πήγαμε, και πήραμε τον Αλέκο Μπρέ, με την Αναστασία και την αγαπημένη μου μητερούλα να έρχονται  ανακόντα. Τα παιδάκια της Αναστασίας ούτε που το θυμάμαι εκεί. Το ένα ήταν ο Σωτήρης το άλλο ο Γιώργος και ένα κοριτσάκι ακόμα. Σαν πήγαμε τον Αλέκο στο νεκροταφείο,  δεν θυμάμαι που τον αφήσαμε και ούτε ποιος έσκαψε για το θάψιμο του. Μπορεί και εγώ, αλλά δεν μπορώ να βάλω το μυαλό μου σε μια σειρά ύστερα από 48 χρόνια. Η πικραμένη μου μητέρα πήρε την τσάπα που είχε φέρει από το περιβόλι και έσκαψε  μόνη της τον  τάφο.  Πήρε το μεγαλύτερο της γιό και αφού του φόρεσε την βέρα της, τον έβαλε πρώτον μέσα… 

….Αγάπη στις καρδιές μας και υγεία φιλενάδες και φίλοι…..

………….ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *