ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

……..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ……

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 10–11 του Αμάη 2021:αΤσακωνοπαρέα . 

Θωμαή τσαι Σιούλα# 19 : του Πάνου Μαρνέρη . 

—Βρε γειτόνισα Σάμερε έμε έχουντε διπλέ καημό, διπά γιορτά 

—Αφού έμε έχουντε γιορτά το καημό τσι νι έσι θέα . 

—Ο Όγο νι ένι αού γειτόνισα .. 

—Αλήιθα τσαι απαλήιθα χίλιοι χρόνου να ζήερε Θωμαή 

— Τσαι εκιού να χιλιάξερε του χρόνου ντι . 

— Τσι να χιλιάξου βρε ένα ψιουχοπάκουμα νι ένι έχα 

—Άλλιου τσαι έγκεινη πάλι, γιατσί εσει έχα ψιουχοπάκουμα;

 —Ορή άλλε ένα χρόνε ταν ίςhα μι ..τσαι το γουμάρι ένι γινούμενε πιο βαρειού. 

Μη χολήνερε τα πιο νέα έσι Βάνα κάτου….

— Κυφα τουρ εψιού μι ,αλλά αφε νι έγκεινη ,του παλαιοί χρόνου ο ‘μαει γιορτάζουντε γενέθλια βρε γειτόνισα. 

— Δίτσηε έσι έχα ,ενεί οι γουναικαρίε ούτε τσαι γιορτά για το όνουμα ο μαει ποίντε παλιά. 

— Έδαρη όμως  έμε ποίντε  τσαι να ζάμε να τσεραστούμε γειτόνισα.. 

—Ουουου πφου ντε κάνε έγκεινη  βρε γειτόνισα να ζάμε να ζάμε . 

—Άμα το Θεό πλέα, τόσε τσαιρέ τάσου τάσου με έντανη τα πλεμονάρα , να μπαήουμε να οράει νάμου ο Ήλιε ..

—Κια θα ζάμε γειτόνισα;

—Να ζάμε κάτου το χειόθασσε , να ζουνιστούμε τσαι λίγο θάασσα.

—Να Καλέμε   Τσαι γκανιά θιλενάδα …

— Αμ τσι δα ενεί τα δύου κούτσουρα θα ζάμε ;

—Επέκα τσαι εζού .. 

 «Χρόνου πάσιοι τσαι του Χρόνου να έμε κά τσαι κα λευτερία από τα Πλεμονάρα  ..»

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………

……………………………… 

—Βρε γειτόνισσα σήμερα έχουμε διπλό καημό διπλή γιορτή,

— Αφού έχουμε γιορτή τον καημό τι τον θέλεις;

—Ο λόγος το λέει γειτόνισσα..

— Αλήθεια και απαλήθεια χίλια  χρόνια να ζήσεις Θωμαή!!!

— Κι  εσύ να χιλιάσεις τα χρόνια σου! 

—Τι  να τα χιλιάξω …που ένα ψυχοπλάκωμα το έχω..

— Άλλο κι αυτό πάλι γιατί έχεις ψυχοπλάκωμα ;

— Να άλλο ένα χρόνο στην πλάτη μου , το φορτίο όσο πάει βαραίνει περισσότερο .

— Μη στεναχωριέσαι την πιο νέα βάζεις κάτω. 

—Τύφλα στα μάτια μου,   αλλά άστο αυτό,τα παλιά χρόνια δεν γιορτάζαμε γενέθλια βρε γειτόνισσα..

— Διίκιο έχεις εμείς οι γυναίκες ούτε και ονομαστική γιορτή δεν κάναμε παλιά…

—Τώρα όμως κάνουμε και να πάμε να κεραστούμε γειτόνισσα..

—Ουου πως σου ήρθε αυτή ιδέα βρε γειτόνισσα να πάμε να πάμε…

—Αμα το θεό πια τόσο καιρό μέσα και μέσα με αυτήν την πνευμονία να βγούμε να μας δει και ο ήλιος..

— Που θα πάμε γειτόνισσα; 

— Να πάμε κάτω στην ακρογιαλιά να μυρίσουμεκαι λίγο τη θάλασσα.

—Να καλέσουμε και καμιά φιλενάδα ;

— Αμ τι δα μόνο τα δυο μας κούτσουρα θα πάμε;

— Είπα και εγώ χρόνια πολλά και του χρόνου να είμαστε καλά και καλή ελευθερία  από την πνευμονία …

……ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *