ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …..

Δέφτερα τσαι Τςhίτα 1–2 του Ιούνη 2020 : Α Τσακωνοπαρέα . 

Για του νέοι # 156 : του Πάνου Μαρνέρη 

Κχάμποσοι από του παλιοαρρώστσειε τθα Τσακώνικα . 

Κάμποσες από τις παλιοαρρώστειες στα ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ .

Φλέβουση = φλεβίτιδα 

Ποδάγρα = ουρικό οξύ, αρθριτικά στα πόδια 

Ποδόλυσσα = λύσσα από τα πόδια 

Κηχκικό, χτηκιό= φυματίωση 

Κιαμό = ελώδης πυρετός 

Γκάργκανε, κράκουμα= ξύλιασμα , κλείδωμα ( αρθρίτιδα) 

Έντανη α φλέβουση με πεναήε κάτσι βολαί ο ‘νι μπορούα να ποίου βήμα ένι κοφουμένει οι πούε μι .. = Αυτή η φλεβίτιδα με πέθανε κάτι φορές δεν μπορώ να κάνω βήμα κόβονται τα πόδια μου . 

Από τα ποδάγρα ο ‘νι μπορού να τςhιαχήτσου ένι σα να πατήνου  τάνου σε κατςhουτά  γιαλία, ως πόσιου να αντέξει γκανένα μαθές . = 

Από το ουρικό οξύ δεν μπορώ να περπατήσω είναι σαν να πατάω πάνω σε σπασμένα γιαλιά, ως πόσο να αντέξει κάνεις μαθέ .

Ποδόλυσσα να ντι κιάσει = λύσσα από τα πόδια να σε πιάσει .. 

Το κηχκικό νιε φαήτσε  τσαι άν εκλείτσε σε έκεινη το σανατόριο τσαι τσι , γιατρία  ο ‘νι ορού . = η φυματίωση τον έφαγε και αν εκλείστηκε σε σανατόριο και τι γιατρειά δεν βλέπει . 

Κιαμό νι ερέτσε τα καψο Βασίλω, ορή στάσου μακρία είνι αούντε ότσι ένι πρεσσιού κχολικχικά,= Ο ελλώδης πυρετός ( ελονοσία )ευρήκε την καψερή Βασιλική , να, κάθησε μακριά λένε πως είναι πολύ κολητική  . 

Γκαργκανιάκαει οι ιδατθύλοι μι  τσαι κρακούτσε α μισά μι = 

Ξύλιασαν τα δάχτυλα μου και κλείδωσε η μέση μου (αρθρίτιδα) 

Καλέ ξημέρουμα τσαι υγεία σε όλε το κόσμο .. 

…….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *