ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

ΤΣhίτα 13 του Μάτζη 2018 . ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ …

Επέκα να γιουρίσου όα τα Τσακωνοχώρια …
Είπα να γυρίσω όλα τα Τσακωνοχώρια ..

Θα τσινήου από το πιο απόμακρε : Σίτενα …
θα ξεκινήσω από το πιο απόμακρο : Σίτενα

Νιούντε είνει Τσακώνικα έδαρη οπά ;
Μιλάνε Τσακώνικα τώρα έκει ;

Ποίερ έσει αού ; κια να ξέρου ;
Ποιανού το λες ; που να ξέρω;

Άμα ζάμε οπά θα μάθουμε αν είνει νιούντε ….
Άμα πάμε εκεί θα μάθουμε εάν μιλάνε …

Κα αμέρα νάχετε ….. = Καλή αμέρα να εχετε …..

……….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *