ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2022…

Βάλε Χριστέ τα χέρα ντι τα γρούσσα να κχοντούμε
Γιατσί ανέ ο νιληθεί,Τσάκωνε,θα χαθούμε …
Βάλε Χριστέ το χέρι σου την γλώσσα να κρατήσουμε
Γιατί αν δεν μιληθεί,Τσάκωνες θα χαθούμε!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *