ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΟ ΜΑΡΝΕΡΗ

Α Παρθένα σάμερε
Τον υπερούσιε εγενάτσε
Τσε α γη το σπήλαιο
Το απρόσιτε επροσνέτζε
Άτζελοι με του βοστσοί δοξολογούντε
Μάγοι δε με τ’αςhι είνει οδοιπορούντε
Για σε ενει νάτθε καμπτζί Νέο
Ο μπρι του αιώνε υπάρχου Θεό …
………………………….
Η Παρθένος σήμερον
τον υπερούσιον τίκτει
Και η γη το σπήλαιο
τω απροσίτω προσάγει
Άγγελοι μετα ποιμένων δοξολογούσοι
Μάγοι δε μετα αστέρος οδοιπορούσοι
Δι ημάς γεννήθει νέος
ο προ αιώνων Θεός ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *