ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

ΑΤΣhΑ ΔΕΦΤΕΡΑ ..  ΤΣΑΚΩΝΟΠΑΡΕΑ ΜΗ ..
Σάμερε ένει τσινούα α Aτςhά εβδημά . Είνει Τσινούντα τα πάθη του Χριστού πφι σε ετραβήε τσε σε επεραήε για τα δικά νάμου λύτρωση . Α λύτρωση εκάνε με το θάνατε ση τσε ταν Ανάσταση ση . Ο Έλληνα ένει υποφερίκχου για 7 χρόνου , τσε να οράμε για πόσιου ακόνη . Έμε ξέρουντε του Χριστού α Ανάσταση ένει παρήα τα ΤΣΙΟΥΡΑΚΑ του Έλληνα πότε ;;;;;

Σήμερα ξεκινά η μεγάλη εβδομάδα . Ξεκινάνε τα πάθη του Χριστού τα οποία υπέστη και επέρασε για την δική μας λύτρωση . Η λύτρωση είρθε , με τον θάνατο του και την Ανάσταση του .
Ο Έλληνας υποφέρει 7 χρόνια : Να δούμε για πόσο ακόμα;
Ξέρουμε του Χριστού Η Ανάσταση έρχεται την Κυριακή ,
Η δικιά μας να δούμε πότε ;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *