ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

ΑτσhέΠΑΡΑΣΤΣΙ 22 του Απρίλη 2022 . Τσακωνοπαρέα μι . 

Ατςhέ Παράστσι: του Πάνου Μαρνέρη . 

Ατςhέ Παράστσι . Αμέρα σκοκεινά . Αμέρα πφι το φώς ο ‘νι λάμπουντα γιατσί εκχακχούτθε τσαι επακούτθε. 

Το φώς , α αλήϊθα , α αγάκη , εκχακχούτθαει τσαί ο άντρωπο καταχλιφτέ εγκριούφου τα σhιούκχα σι τάσου του πάμε σι 

Όχι γιατσί νιε ‘θαμπούκχουντα το φώς , μαϊδέ α αλήϊθα , Νι ένι γκριούφου από ντροκή . Γιατσί ένι νιουρίζου ότσι ετήνε ένι ο φταίχτα .

Ετήνε εκχακχούε ταν αλήϊθα , ετήνε επφουντέε το φώς, ετήνε επροδούτσε , εκισοκαρφούτσε  τσε εσταυρούτσε το συνάντρωπο σι .

Σα σάμερε ερέσταει μεριτσοί αντροίποι τσαι τουλάϊστον ερέκαει το θάρη να ενταφιάσωει το τσύριε . Νιε κχαμπαήαει από το Σταυρέ έκχρήαει του πληγάε σι τσε ετσαπρούκαει το βασανιστέ σι  κορμό   τθο μνήμα σι . Τσε όρπα όμως ο άντρωπο , από φόβο ίσως , πακούτσε το τάφο με πάκα ατσhά τσαί ατθάϊστε , για πλέτερε

 σιγουρία . Σιγουρία να μη φύτσει το περιεχόμενε , Να μουκριουϊθεί ,  να πακουϊθεί τσαί να απαραμάει πακουτά α αλήϊθα , τσαι το φώς πφουντετθέ για πάντα … Οι κχαμπάνε τουρ Αγίουνε αλλά τσαι τα ψιούχα νάμου σάμερε είνι ντίντε χλιβερά… 

Ένι απαραμούντα να σι νιάμε έστω…………… 

….Καλέ ξημέρουμα . Αγάκη του καρδίε νιούμου….. 

………..ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………  

Μεγάλη Παρασκευή. Ημέρα σκοτεινή. Ημέρα που το φως δεν λάμπει, γιατί καταχωρήθηκε και πλακώθηκε.  Το φώς, η αλήθεια, η αγάπη, καταχώθηκαν και ο άνθρωπος καταθλιμμένος κρύβει το πρόσωπό του μέσα στις παλάμες του. Όχι γιατί τον θαμπώνει το φως, ούτε η αλήθεια ,το κρύβει από ντροπή, γιατί γνωρίζει ότι εκείνος είναι ο φταίχτης εκείνος έθαψε την αλήθεια, εκείνος έσβησε το φως, εκείνος πρόδωσε, πισωμαχαίρωσε, πισωκάρφωσε και σταύρωσε τον συνάνθρωπό του. Σαν σήμερα βρέθηκαν μερικοί άνθρωποι και τουλάχιστον βρήκαν το θάρρος να ενταφιάσουν τον Κύριο. Τον κατέβασαν από το σταυρό, έπλυναν τις πληγές του και ξάπλωσαν το βασανισμένο το κορμί στο μνήμα του. Και εκεί ο άνθρωπος, από φόβο ίσως, πλάκωσε τον τάφο  με πλάκα μεγάλη και ασήκωτη για μεγαλύτερη σιγουριά. Σιγουριά για να μη φύγει το περιεχόμενο να πολτοποιηθεί, να πλακωθεί, και να παραμείνει πλακωμένη η αλήθεια και το φως σβησμένο για πάντα…Οι καμπάνες στις εκκλησίες, αλλά και στην ψυχή μας σήμερα χτυπούν θλιβερά… 

Παραμένει να τις ακούσουμε….. έστω…..

Καλό ξημέρωμα , αγάπη στις καρδιές μας … 

………ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *