ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

…………ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………
ΑΤΣhέ Σάμπα 7 του Απρίλη 2018 . Τσακωνοπαρέα μη …

Πρώτε βοά μετά από 48 χρόνου πφι οράκα , ερέσμα τσε αβήκα μέρη τθα περιφορά τον επιτάφιλε. Υπέροχο θέαμα . Κατανυκτικό , συγκινητικό με πρεσά ευλάβεια . Οι βαρκούλε τσε το καίτσι συνοδέγκουντα τον επιτάφιλε από τα θάασσα , έκει το αποκορύφουμα . Το αντάμουμα τσε το συτςhιάχημα τσε του δύου επιτάφιλοι ως τα πλατεία έκει α σφραγίδα σε όα τα τελετή . Ατσhά α συγκίνηση μη , αλλά τσε χαρούμενε γιατσί με δούτθε α ευκαιρία να νη οράου , αλλά τσε να άβου μέρη .
Μπράβο σε όλοι του διοργανουτέ… επροσπαθήκα να Μπάλου τσε βίντεο αλλά α συγκίνηση μη έκει τόσιου ατςhά πφι σε ‘μπήκα θάασσα …….

Κα Αμπρία τσε χαρούμενε Ανάσταση σε όλοι νάμου .
Κα Ανάσταση τθου ψιούχε νάμου τθου καρδίε νάμου τσε ασφαλώς
.έτρου να μπάτσε τσαι νη ξεχάμε…………..Τα Γρούσα νάμου …….
……………….
Πρώτη φορά μετά από 48 χρόνια που είδα , βρέθηκα και έλαβα μέρος στην περιφορά του Επιτάφιου . Υπέροχο θέαμα . Κατανυκτικό συγκινητικό με πολύ ευλάβεια . Οι βαρκούλες και το καΐκι που συνόδευαν τον επιτάφιο δια θαλάσσης ήταν το αποκορύφωμα .
Η συνάντηση και το συμβάδισμα και των δυο επιτάφιων ως την πλατεία ήταν η σφραγίδα της όλης τελετής . Μεγάλη η συγκίνηση μου αλλά και χαρούμενος διότι μου δόθηκε η ευκαιρία να δώ και να λάβω μέρος σε αυτό . Μπράβο σε όλους τους διοργανωτές. Επροσπάθησα να βγάλω και βίντεο αλλά η συγκίνηση μου ήταν τόσο μεγάλη που τα έκανα θάλασσα ……
Καλή Λαμπρή και χαρούμενη Ανάσταση σε όλους μας ….
Καλή Ανάσταση στις ψυχές μας στις καρδιές μας και ασφαλώς , έτσι για να μην ξεχνιώμαστε , στην …….Γλώσσα μας ……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *