ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

……… ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ….. ..

ΑΤΣhά Πέφτα 25 του Απρίλη 2019. Α Τσακωνοπαρέα .

 ….Οι παπαρούνε …

Καρφουτέ τάνου το Σταυρέ ο άντρωπο  Χριστέ  έκι υποφερίκχου. 

Οι αντροίποι εδενάνει τα κατσία σου με το να νι σταυρούνει . 

Εστααυρούκαει τον υζέ του Θεού , το Δάσκαλε ταρ αγάκη . 

Α φύση όμως πφι πάντα ένι ο γνώστα ταρ αδιτσία έκι συμπαραστεκουμένα τθο μόζαμα τσαι το πόνε του Χριστού . 

Σύγνεφα εμπέαει τον ουρανέ για να γκριούψωει το  λεχουτέ ανοιξιάτσιχο ήλιε . Τα δε λαλούϊδα ίγκιαει μοσκονιουρίζουντα

γιούρε από το Σταυρέ για να γιομήσωει με νυρουϊδία του τελευταίοι σι ούρε . Ακατούσε από το Σταυρέ ίγκιαει θυτρουτοί πρεσοί λετσοί παπαρούνε . Χωλιατοί τσαι ταρατθοί ίγκιαει τθαήχουντε τα τσιουφάλια σου τσαι ίγκιαει θιούντε το Σταυρέ . 

Το αίμα έκι στρατζίχουντα από του πληγάε του Χριστού τάνου του λετσοί παπαρούνε πφι εβάφταει κοτσινοί . Από τότθε οι παπαρούνε απαραμάκαει κοτσινοί για να ναμού θυνήχωει το αδικοχατέ αίμα το 

Σωκήρα νάμου . 

Όμορφο συνταχινά  σε όλοι νάμου με υγεία . 

………. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….,,

—————————————————————

Καρφωμένος πάνω στο Σταυρό ο άνθρωπος Χριστός υπέφερε . Οι ανθρώποι έδειξαν την κακία τους με το να τον σταυρώσουν . Ε σταύρωσαν τον υιό του Θεού , τον δάσκαλο της αγάπης . 

Η φύση όμως που πάντα είναι γνώστης της αδικίας συμπαραστεκόταν στο πόνο του Χριστού . Σύννεφα εσκέπασαν τον ουρανό για να κρύψουν τον καφτάνια ανοιξιάτικο ήλιο . Τα δε λουλούδια μοσκομύριζαν γύρω από τον Σταυρό για να γεμπσουν νε μυρωδιά

 τις τελευταίες του ώρες . Κάτω από το Σταύρο είχαν φυτρώσει πολλές λευκές παπαρούνες .Συγκινημένες κσι ταραγμένες σήκωναν τα κεφαλάκια τους και φιλούσαν τον Σταυρό… 

το αίμα επσταζε από τις πληγές του Χριστού πάνω στις λευκές παπαρούνες που εβάφτηκαν κόκκινες. Από τότε οι παπαρούνες παρέμειναν κόκκινες για να μας θυμίζουν το αδικοχαμένο αίμα του 

Σωτήρα μας …  Όμορφο πρωινό σε όλους μας με υγεία ……. 

…………….. ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ……….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *