ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

 

…….. ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ …….

Δέφτερα 22 του Απρίλη 2019 . ΑΤσακωνοπαρέα ….

Ατςhά εβδημά: του Πάνου Μαρνέρη 

Σάμερε ένι τσινούα α Ατςhά εβδημά 

Από σάμερε είνι τσινούντα τά πάθη του αντρούπου Χριστού . 

Απο σάμερε είνι τσινούντα τα ψεύκικα δικαστήρια για να δικάσωει με ψεύκιτσοι κακηγόριε τον άντρωπο Χριστέ .

Ο άντρωπο Χριστέ έκι νιουρίζου ότσι θάκια έκι καταδικασκούμενε. Τσαι πφου να μη νι έκι νιουρίζου . Αφού οι κακηγόριε ίγκιαει ψεύκιτσοι … έντανη ένι α εβδημά πφι θα οράμε τσαι θα ναθούμε μαρτύροι τθο ψέμμα , τθαν αδιτσία ,τθα ζήλεια , τθο φτόνε τσαι τθαν αμάχη . Έντανη ένι α εβδημά πφι από τα νία μερία θα οράμε το χειρούτερε κομμάκι από τουρ νιαυτοί νάμου ,θα οράμε τα κατατζία νάμου τσαι από ταν άβα μερία το μεγαλείε νάμου . 

Από τα νία μερία είνι οι κακήγοροι τσαι οι δικαστέ τσαι από ταν άβα οι κακηγορούμενοι τσαι οι καταδικαστοί.. 

Έντανη ένι α εβδημά πφι θα  ποίουμε ταν αυτοκριτιτςή νάμου αλλά τσαι ταν επιλογή νάμου , να ζαλέτσουμε μερία, να ζαλέτσουμε πορία ,να ζαλέτσουμε  το μέρη του κακήγορου νη του κακηγορούμενου … Ένι ολπίζου τσαι ένι κιστίου ότσι όλοι νάμου θα ποίουμε τα σουστά επιλογή ..

Καλέ ξημέρουμα τσαι κα Ατςhά ΕΒΔΗΜΑ …. 

…………….ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ………….

……………………………………………………………………..

Σήμερα ξεκινά η Μεγάλη Εβδομάδα . 

Από σήμερα ξεκινούν τα πάθη του ανθρώπου Χριστού . 

Από σήμερα ξεκινούν τα ψευτοδικαστήρια για να δικάσουν με ψεύτικες κατηγορίες τον άνθρωπο Χριστό . Ο άνθρωπος Χριστός ήξερε πως θα καταδικαζόταν και πως να μην το γνώριζε ; Αφού οι κατηγόριες ήταν ψεύτικες . Αυτή είναι η εβδομάδα που θα δούμε και θα γίνουμε μάρτυρες στο ψέμμα ,στην αδικία , στην ζήλεια στον φθόνο και στο μίσος . Αυτή είναι η εβδομάδα που από την μια μεριά θα δούμε το χειρότερο κομμάτι του εαυτού μας και από την άλλη το μεγαλείο μας . Απο την μιά μεριά είναι οι κατήγοροι και οι δικαστές  και από την άλλη οι κατηγορούμενοι και οι καταδικασμένοι . Αυτή είναι η εβδομάδα που θα κάνουμε την αυτοκριτική μας αλλά και την επιλογή μας , να διαλέξουμε μεριά(στρατόπεδο) , να διαλέξουμε το δρόμο μας να διαλέξουμε τη μεριά του κατήγορουν ή´ του κατηγορουμένου… 

Ελπίζω και πιστεύω πως όλοι μας θα κάνουμε την σωστή επιλογή.

… Καλό ξημέρωμα και καλή ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ …

—————— ΜΙΛΑΜΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ ——————— 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *