ΕΜΕ ΝΙΟΥΝΤΕ ΤΣΑΚΩΝΙΚΑ

Τσακώνικα με τον Πάνο

Άμα τσαι ερωτήτθε ο Δέφνερ για το δικό σι ορισμό τα λέξη 

Φιλόκιμο απογήτθε : Δύου τςhεί θετιτσαί στσέψαι : 

Ένα λίτρε όρεξη για ζωή 

Πεντακόσια γραμμάρια φιλοξενία 

Δέκα  κχιαούλε συμπάϊθα 

Νία ουγκία (ουγκιά) περηφάνεια 

Αξιοπρέπεια τσαι α τάσου νάμου φωνά 

………………….. 

όταν ρωτήθηκε ο Δέφνερ για το δικό του ορισμό 

για την λέξη φιλότιμο απάντησε : 2-3 θετικές σκέψεις : 

Ένα λίτρο όρεξη για ζωή 

500 γραμμάρια φιλοξενίας

10 σταγόνες συμπάθειας 

Μία ουγκιά υπερηφάνειας 

Αξιοπρέπεια και η εσωτερική μας φωνή .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *